Periodieke schenking

Met een structurele donatie steun je het werk van Vialisa. Door je donatie om te zetten in een Periodieke Schenking kan Vialisa meer vooruit plannen waardoor de projecten een stevigere basis krijgen.

Sinds januari 2014 is het niet meer noodzakelijk een Periodieke Schenking middels een notariële akte vast te leggen. Tegenwoordig kan dit heel eenvoudig door een schriftelijke overeenkomst direct met de stichting af te sluiten. De enige voorwaarde is dat je de donatie vastlegt voor een periode van 5 jaar. Het belastingvoordeel bij Periodiek Schenken varieert, afhankelijk van je bruto inkomen, tussen de 16 en 52 procent. Van elke euro die je ons schenkt, ontvang je maximaal de helft terug van de Belastingdienst. Schenken is dus voordeliger dan maandelijks een bedrag doneren!

Om de schenking vast te leggen hebben wij volgens het criteria van de Belastingdienst alvast het formulier  “Overeenkomst periodieke gift in geld ” opgesteld. Deze is heel eenvoudig via de knop te downloaden .

Stuur deze vervolgens samen met een kopie van je legitimatiebewijs naar Vialisa. Hierna vult Vialisa nog enkele gegevens in op het formulier, ondertekent het en stuurt één exemplaar aan je retour. Eén exemplaar bewaren wij voor onze eigen administratie.