Gemeenschapsondersteuning

Vele factoren zijn onderdeel van het wel of niet volgen van een opleiding door een jongere. Vialisa probeert de gemeenschap zoveel mogelijk te betrekken en tegemoet te komen om zo de jongeren te helpen voor zichzelf betere toekomstmogelijkheden te creëren.

Eerste Hulp Responder

Door de dichtbevolktheid en intensieve bebouwing in sloppenwijken is het risico op ongelukken groot. Daarnaast zijn de slechte hygiënische omstandigheden een broeiplaats voor bacteriën en is men terughoudend met het bezoeken van een dokter vanwege de kosten dat dit met zich meebrengt. Kleine wondjes groeien makkelijk uit tot grote beperkende en soms zelfs levensbedreigende infecties, die bovendien erg duur zijn om te behandelen.

 

Vialisa is begonnen met het opleiden van studenten om primaire medische hulp te verzorgen. Dit wil zeggen, het reinigen en verbinden van kleine, oppervlakkige wondjes, maar ook het signaleren van serieuzere verwondingen die professionele zorg nodig hebben en tijdig doorverwijzen naar een kliniek of ziekenhuis. De hulpverleners kunnen een kleine fee vragen voor hun werk en verwerven tevens een status in de gemeenschap van iemand waar men bij terecht kan voor hulp.

Bibliotheek

In ons huidige gebouw is op de bovenste verdieping een bibliotheek ingericht. De boeken die hierin zijn opgenomen zijn gedoneerd door verschillende partijen, zoals de British Women Association, American International School Dhaka en Thrive. De bibliotheek is niet alleen vrij toegankelijk voor onze studenten, maar ook voor hun ouders en leden van de gemeenschap.

 

Crèche

Nadat duidelijk werd dat met name meisjes regelmatig afwezig zijn omdat ze op hun jongere broertjes en zusjes moet passen, is halverwege 2012 een crèche geopend. Omdat onze onderwijs sessies maar maximaal zes maanden duren, is aanwezigheid erg belangrijk. Achterstand kan snel opgebouwd worden. Onze studenten kunnen hun jongere broertjes en zusjes tijdelijk in de capabele handen van onze crèche medewerkers worden achtergelaten, zodat ze zelf hun lessen kunnen volgen. De crèche ving in 2018 gemiddeld 12 kleuters en peuters tegelijk op.

 

  • De kleuters worden tijdens lessen opgevangen totdat de oudere broer of zus klaar is met de opleiding
  • Kleuters bouwen een dossier op bij Vialisa, waardoor zij gemakkelijker worden opgenomen bij andere NGO’s door het contact dat Vialisa onderhoudt met diverse lokale scholen en andere NGO’s (onder andere BRAC, Jaago en Intervida). Zonder het dossier bij Vialisa zouden zij hiervoor niet of lastiger in aanmerking komen
  • Ouders krijgen toegang tot het NGO-netwerk