Sociaal Arbeidsbureau

Ons doel is om 60 jongeren per jaar aan te nemen. De jongeren worden geselecteerd op basis van een toelatings- en motivatietest. Wij proberen hen extern te plaatsen, als bijvoorbeeld schoonmaker, kantoorhulp, of vakarbeider.

Verder wordt zowel persoonlijke als gezinsbegeleiding geboden in de vorm van een mentor, ook na plaatsing. Deze mentoren zijn medeverantwoordelijk voor het monitoren en begeleiden van de studenten, door middel van individuele gesprekken, oudergesprekken en bezoeken aan de werk- en/of trainingsplek.