Vialisa ondersteunt kansarme jongeren bij het opbouwen van een economisch zelfstandige toekomst. 

Stichting Vialisa is opgericht in 2003 en sinds 2004 werkzaam in de sloppenwijken van Dhaka, Bangladesh. Het is de missie van Vialisa om jongeren te ondersteunen bij het opbouwen van een economisch zelfstandig bestaan, waarbij de waarden zelfbewust, zelfredzaam en Menswaardig centraal staan.

Vialisa vult aan wat er door andere organisaties in Dhaka reeds wordt gedaan. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van een werkwijze die betere resultaten op de korte termijn bewerkstelligt en bovendien een lange-termijn effect heeft ten aanzien van kansen voor de toekomst van de jongere.

Onze programma’s

Vakopleiding

Bijlessen

Computerlessen

Benglish Crafts

Emilia moestuin

Crèche

Bibliotheek

Eerste Hulp Responder

Menstrual Hygiene programma

Dhaka Tales

Dhaka Tunes

Visie

Jongeren van 15 tot 21 jaar uit de sloppenwijken van Dhaka zijn economisch en sociaal zelfredzaam, zodat ze zélf hun toekomst in eigen hand kunnen nemen.

Missie

Kansarme jongeren uit de sloppenwijken van Dhaka een kans te bieden op een goede toekomst, door ze op te leiden, sociale vaardigheden te leren, ondernemerschapskwaliteiten te ontwikkelen en ze te ondersteunen een baante vinden. Ook is er aandacht voor het creëren van een omgeving waarin jongeren zich kunnen ontplooien.

Onze werkwijze

De doelgroep van Vialisa betreft jongeren tussen de 15 en 21 jaar. Deze doelgroep valt vanwege haar leeftijd buiten de meeste hulpverlening projecten.

Sociaal Arbeidsbureau

Het Sociaal Arbeidsbureau is de spil van de organisatie. Via dit programma worden jongeren gerekruteerd en stromen ze direct of via onze onderwijsprogramma’s door, met als einddoel een vaste baan

Kosten per student per maand

Onze resultaten

Bij Vialisa luisteren we zoveel mogelijk naar onze studenten. We leren hen zelfstandig te worden, dus geven we hen recht van spreken. De programma’s zijn dan ook ontwikkeld volgens de behoeften van onze studenten.

Wat is nieuw

Eerste Hulp Responder

In Korail ontbreekt adequate gezondheidszorg. Ziekenhuizen zijn vaak ver weg en deweinige klinieken op loopafstand hebben lange wachtlijsten, hoge kosten of bieden slechte zorg. De enige beschikbare medische hulp komt van kleine lokale apotheken waar sporadisch een arts aanwezig is. Hierdoor kunnen zelfs eenvoudige wonden uitgroeien tot levensbedreigende infecties. Na overleg met lokale wijkcoördinatoren is in 2022 besloten om een opleiding te starten voor Eerste Hulp Responders.

In samenwerking met het Training Center of First Aid & Fire Safety en de Bangladesh Red Cross Society hebben al 21 jongeren een speciaal op maat gemaakte EHBO-training ontvangen.

Na succesvolle afronding van de training ontvangen ze van ons een EHBO-kit. Hiermee kunnen ze mensen behandelen. Voor deze behandeling vragen ze een kleine financiële bijdrage van de patiënt. Met dit geld kunnen ze de kit weer aanvullen.

Eens per maand komen de jongeren bij hun mentor van Education Center Vialisa om verslag uit te brengen. Dit laat zien dat ze gemiddeld 15 mensen per maand helpen. De meest voorkomende behandelingen zijn het schoonmaken en verbinden van wonden.

Computer lessen

De focus van de computer lessen lag op de basisvaardigheden van de Microsoftprogramma’s Word, Excel en PowerPoint. Inmiddels hebben we daar Photoshop en POSaan toegevoegd.

Het laatste is een software programma dat veel gebruikt wordt in winkels en restaurants. Hierdoor creëren we een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.

De beperkte basis kennis van de Engels taal is een extra hindernis voor onze studenten.Door de inzet van een docent Engels wordt de druk op de computer docent verlicht.

Wasbaar maandverband

In onze tienerclub werd het onderwerp menstruatie onder de aandacht gebracht. Omdat het enkel een vrouwen probleem is wordt er niet of nauwelijks over gesproken. Eind 2021zijn wij in samenwerking met Foundation 21 begonnen met een programma dit te doorbreken.

Voor mensen woonachtig in Korail is de aanschaf van maandverband te kostbaar. Zeker met meerdere vrouwen in een gezin wordt het al snel onbetaalbaar. Vrouwen vervangen het maandverband met een stukje stof dat op dat moment beschikbaar is. Het kan dus zo maar zijn dat dit ook de doek is waar regelmatig mee gepoetst wordt. Het is dan ook gemakkelijker voor mensen om op dagen dat de bloeding het hevigst is gewoon thuis te blijven.

De studenten van ons programma Benglish Crafts maken menstruatie etuis , een tasje van gerecyclede sari’s met daarin 4 stuks katoenen wasbare maandverband. Door de maandverband in een etui aan te bieden kunnen ze na gebruik weer veilig en schoon opgeborgen worden. Zij zullen als ambassadeurs het maandverband in Korail promoten en verkopen.

Nieuwsflits

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsflits.